Hijstandwielkast containerkraan

Deze tandwielkast type PIV PD75-R11-V25 wordt regelmatig gecontroleerd door middel van een olie analyse. Tijdens deze controle viel op dat de staaldeeltjes in de olie toenamen.


Klant
Overslagbedrijf Rotterdamse haven
Werkzaamheden
Vernieuwen rondselas

Op een zeker moment nam het aantal deeltjes drastisch toe.

De klant besliste om de tandwielkast te demonteren en verder te inspecteren. Boone heeft de tandwielkast gedemonteerd en geĆÆnspecteerd en vond een gebroken rondselas en versleten lagers.

De rondselas (gehard en geslepen) is in 3 weken tijd nieuw vervaardigd. Het grote tandwiel is ter plaatse van de vertanding geslepen om enkele beschadigingen weg te nemen. Hierna is de tandwielkast met nieuwe lagers en afdichtingen gemonteerd.

Na terugplaatsing op de containerkraan is de kast weer in bedrijf genomen.

Andere projecten