Masson keerkoppeling RSD 701

Vanuit het Marinebedrijf Den Helder kreeg Boone de vraag om eens mee te kijken naar een reeds langlopend probleem met de voortstuwingsinstallatie van een van de werkschepen.


Klant
Marinebedrijf
Werkzaamheden
Aanpassingen voortstuwingsinstallatie

Deze installatie had in bepaalde bedrijfssituaties een vreemd bonkend geluid. 

In het verleden was er al door diverse partijen aan gemeten c.q. gesleuteld, echter zonder bevredigend resultaat. Daar deze functie op de voortstuwingsinstallatie voor het Marinebedrijf van essentieel belang is, werd aan Boone gevraagd dit probleem toch op te lossen.

Na complete demontage en vervanging/aanpassing van enkele onderdelen is de installatie weer opgebouwd en functioneert deze nu naar volle tevredenheid.

Andere projecten