Bruggen Rozenburgsesluis

Voor het Havenbedrijf Rotterdam heeft Boone de remmen inclusief de fundatie van beide basculebruggen vervangen.


Klant
Havenbedrijf Rotterdam
Werkzaamheden
Vervanging remmen

Tijdens het reguliere onderhoud van deze basculebruggen werd geconstateerd dat de remmen aan het einde van de levensduur waren. Kleine lekkages, het doorzakken van de remschoenen en een te laag remkoppel waardoor het val bij grote windbelasting bewoog, gaven aan dat vervanging noodzakelijk was.

Echter, het stremmen van een drukke vaarverbinding vraagt om problemen. Boone werd derhalve gevraagd gedurende het weekend de remmen inclusief de fundatie van beide bruggen te vervangen. Een juiste coördinatie en een goede voorbereiding waren dus cruciaal om de ombouwtijd niet te overschrijden.

Door vooraf alles goed in kaart te brengen met een gedegen werkplan konden de vier installaties probleemloos worden aangepast. In de loop van de middag kon het scheepvaartverkeer al weer worden hervat.

Andere projecten